Adatkezelési tájékoztató

Az ASSA ABLOY elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Ez az adatkezelési tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről a www.assaabloy.hu oldal használatával kapcsolatban;
 • Milyen célból és hogyan használjuk fel ezeket a személyes adatokat;
 • A kezelt személyes adatokhoz kik férhetnek hozzá, hová kerülnek továbbításra;
 • Meddig tároljuk azokat;
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, beleértve azt is, hogy milyen módon tud ja felvenni velünk a kapcsolatot, ha további információkat szeretne megtudni személyes adatainak kezeléséről;
 • Milyen módon kerülhet sor ezen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására.

 

Az ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palánkai út 5., fióktelep: 1031 Budapest, Záhony u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-001285, mint Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért.

A weboldalunk által használt cookie-król további információt a Cookie tájékoztatóban talál.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Gyűjtjük és tároljuk az alábbi adatokat:

 • Az Ön neve, munkahelyének neve, tartózkodási helye (ország), email cím és/vagy telefonszám, melyet Ön ad meg, elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozáskor, ajánlatkéréskor, vagy más kapcsolatfelvételi célból.
 • Az Ön által közvetlenül megadott információ mellett tároljuk IP címét is, hogy az Ön számára földrajzilag és személyesen releváns tartalmat biztosíthassunk.

Milyen célból és hogyan használjuk fel személyes adatait?

Miért kezeljük az adott személyes adatait? Mi az adatkezelés jogalapja?
Hogy biztosítsuk azt az információt, melyet ön igényel weboldalunkon. Személyes adatainak kezelése szükséges a kért információ megadásához.
Hogy az Ön által a weboldalon kért ajánlatot eljuttathassuk Önnek, és az ajánlatkéréssel kapcsolatban felvegyük Önnel a kapcsolatot az ügyfél-kapcsolattartási folyamat részeként. Személyes adatainak kezelése szükséges a kért árajánlat biztosításához.
Hogy a weboldal használatáról statisztikai elemzéseket végezzünk, azért, hogy jobban megismerjük miképp használják a látogatók weboldalunkat, és fejlesszük annak tartalmát, funkcióit. Jogos érdekünk azon információk kezelése, mely alapján megismerhető weboldalunk használatának módja, lehetővé téve annak fejlesztését. Mivel az adatkezelés léptéke korlátozott, és különleges adatok nem kerülnek kezelésre, megállapítottuk, hogy az ezen statisztikai vizsgálatokhoz kötődő jogos érdek előnyt élvez az Önt adatai kezelésével érő kockázatokhoz képest.
Hogy az Ön preferenciáinak megfelelő marketing információkat és tartalmat juttassunk el Önnek. Csak abban az esetben juttatunk el Önnek marketingüzeneteket, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult.
Hogy megfeleljünk a ránk nézve kötelező jogszabályi előírásoknak, például az adózás, számvitel, fogyasztóvédelem területén. Személyes adatainak kezelése szükséges a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez.

Hova és kinek továbbítjuk személyes adatait?

A fent ismertetett célok megvalósulása érdekében továbbíthatjuk adatait:

 • Az ASSA ABLOY csoportba tartozó más szervezeteknek, melyek gyártják, értékesítik, támogatják termékeinket és megoldásainkat. Az ASSA ABLOY csoportba tartozó vállalatokról részletes listát itt talál.
 • Az ASSA ABLOY Hungary Kft. viszonteladóinak, amennyiben az szükséges az Ön által kért ajánlat, információkérés teljesítéséhez. Az ASSA ABLOY Hungary Kft. viszonteladóiról részletes információt itt talál.
 • Adatfeldolgozóknak, melyek adatfeldolgozási szolgáltatásokat biztosítanak a weboldalaink használatához kapcsolódóan, de csak olyan mértékben, mely elengedhetetlenül szükséges az adott adatfeldolgozási feladatok elvégzéséhez:
  • IT szolgáltatók, melyek hosztolják, fejlesztik és támogatják ezt a weboldalt.
  • Marketing szolgáltatók, melyek marketingkommunikációs eszközöket biztosítanak a weboldalhoz kapcsolódóan.
 • Amennyiben az adattovábbítás uniós vagy magyarországi jogszabály írja elő.
 • Amennyiben a vállalkozásunkat felvásárolják vagy felvásárlását tervezik.

 

Adott esetben a személyes adatok címzettje az Európai Unión (EU) / Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szervezet is lehet. Mivel némely esetben ezen országokban a személyes adatok védelmének foka alacsonyabb, mint az EU/EGT területén, amikor személyes adatokat továbbítunk az EU/EGT-n kívüli országokba, az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések szerint tesszük biztosítva ezzel személyes adatainak megfelelő védelmét. Ezek az általános adatvédelmi kikötések megtalálhatók az ec.europa.eu weboldalon.

 

Megfelelő szervezeti intézkedésekkel bírunk a célból, hogy biztosítsuk az Önre vonatkozó, harmadik fél részére, és/vagy harmadik országba átadott személyes adatainak védelmét, megfelelve a vonatkozó jogi szabályozásnak a fent leírtak szerint.

Az Ön jogai

Az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokra vonatkozóan Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Kérheti az Önről tárolt személyes adatok másolatát;
 • Kérheti személyes adatainak javítását, módosítását, törlését (Bár ez vezethet ahhoz, hogy nem tudjuk teljesíteni kéréseit, megválaszolni kérdéseit);
 • Kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését (pl. a weboldal fejlesztése érdekében látogatási adatainak felhasználását), vagy korlátozását (pl. olyan esetben, ha egyes adatait pontatlannak, hibásnak találja)
 • Igényelheti az Ön ügyfélkapcsolattartáshoz, ajánlatkérés teljesítéséhez, kérdései megválaszolásához kezelt személyes adatainak kiadását géppel olvasható formátumban, hogy azt áthordozhassa egy másik adatkezelőhöz;
 • Bármikor visszavonhatja hozzájárulását a marketing célokból kezelt adatai kezeléséhez.

Adott esetben adattörlési kérése elutasításra kerülhet, amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály írja elő, vagy az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Fenti jogai érvényesítéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot Adatvédelmi Központunkon keresztül.

Ha az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasszal kíván élni, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Milyen módon kerülhet sor ezen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására?

Időről időre frissíthetjük ezt az adatkezelési tájékoztatót, reagálva a jogi, szabályozási, működési elvárások változásaira. Minden ilyen változásról értesítjük Önt, megadva a változás életbe lépésének dátumát is. Minden ilyen változás életbe lépését követően a www.assaabloy.hu weboldal további használata a változások elfogadását jelenti. Amennyiben nem fogadja el ezen adatkezelési tájékoztató valamely frissített változatát, kérjük, ne használja weboldalunkat.